Сонував дека сум во комисија за испити и дадов училиште, не го знаев испитниот лист, но таа го остави, а кога дознав, отидов и реков дека ова е моја одговорност, и го оставив и отидов во рајот.