Сонував група од многу убави млади девојки кои го носат името Марва, и тие се нарекуваа со ова име, па им кажав дека вашето име е како името на мојата ќерка. Имам постара ќерка по име Марва, така што вистината е.