Придобивките од користењето на врската за додавање Snap